top
logo


Home Historia Historia Batalionu
Historia Batalionu PDF Drukuj Email
środa, 04 sierpnia 2010 17:30

 


Historia 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego im. kpt. Ignacego GAZURKA
sięga wczesnych lat 50-tych i ściśle wiąże się z powojenną historią polskich wojsk spadochronowych. Rozpoczyna się ona 16 lipca 1951 r., kiedy to Sztab Generalny nakazał dowódcom II i IV Okręgu wojskowego sformowanie samodzielnych plutonów rozpoznawczych. Tak powstał 5 i 6 samodzielny pluton rozpoznawczy o charakterze specjalnym. Już rok później zorganizowany został kurs spadochronowy, obejmujący dziesięc skoków w tym 3 skoki szkolne, 1 skok ćwiczebny, 2 skoki z obciążeniem, 1 skok w terenie przygodnym i 1 skok nocny. Do skoków używano radzieckich spadochronów typu PD-47 oraz zapasowych PZ-41a. Skoki wykonywano z samolotów typu C-47 oraz Li-2.  W 1953 roku samodzielne plutony zostały przekształcone w 9 i 10 samodzielną kompanię rozpoznawczą. Na bazie 9 i 10 Samodzielnej Kompanii Rozpoznawczej utworzono 19-ty Samodzielny Batalion Rozpoznawczy, którego formowanie zakończono 25 października 1954 roku w Oleśnicy Śląskiej. Jednostka skladała się z dowódctwa i sztabu, plutonu łązcnosci radjowej, dwóch kompanii rozpoznawczych, plutonu samochodowego oraz ambolatorium. W latach 1955-1959 jednostka ta specjalizowała się w wykonywaniu zadań rozpoznawczo-dywersyjnych.

 

Nowy etap historii 18 batalionu rozpoczął się z chwilą jego przybycia w dniu 6 października 1959 do Bielska Białej. Batalion wszedł w skład 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno Desantowej jako 19 batalion powietrznodesantowy i przeszedł szereg przeobrażeń organizacyjnych, między innymi nastąpiła zmiana profilu działań z rozpoznawczych na desantowo-szturmowe. Wprowadzono również nowe formy szkolenia: wspinaczkę wysokogórską, jazdę na nartach, obowiązkową naukę pływania i marsze długodystansowe, wykonywano także skoki do wody, z balonów na uwięzi typu DAG-2 i skoki ze śmigłowców. Przełomowym momentem w historii batalionu był rok 1967. Na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.09.1967 roku jednostka przyjęła nazwę 18 Kołobrzeski Batalion Powietrzno-Desantowy.


alt

Szkolenie narciarskie

alt

Wspinaczka, dol. Kobylańska

alt

Pluton na wymarszu

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to okres zintensyfikowanego szkolenia na obozach i poligonach, uczestnictwa w wielu ćwiczeniach Układu Warszawskiego, podczas których żołnierze doskonalą swój kunszt bojowy. To również okres licznych reorganizacji jednostki i przyjmowania na wyposażenie nowego rodzaju uzbrojenia, jak np.: granatników przeciwpancernych RPG-7D 73mm granatników przeciwpancernych SPG-9, przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M14 MALUTKA czy 23 mm armaty przeciwlotnicze ZU-23-2, wprowadzone pod koniec roku 1979.

 

alt

RPG-7D

alt

SPG-9

 

Po wprowadzeniu stanu wojennego w garnizonie zostały utworzone trzy grupy interwencyjno-patrolowe, które działały na terenie Bielska-Białej, Żywca, Kęt, Andrychowa i Cieszyna. Batalion wykonywał również wiele innych ważnych zadań, jak np.: ochrona portu lotniczego Warszawa Okęcie, czy ochrona obiektów Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Lata 80-te to również okres intensywnego szkolenia na placach ćwiczeń i poligonach Nowa Dęba, Lipa czy Drawsko Pomorskie. W 1987 roku batalion był poddany Inspekcji Sił Zbrojnych WP, która potwierdziła bardzo dobre przygotowanie żołnierzy jednostki do realizacji zadań stojących przed jednostką.

 

alt
Działanie po zrzucie

3 maja 1991 r. batalion znalazł się w grupie 12 jednostek, które jako pierwsze w WP przejęły tradycje oręża polskiego. Od tej pory JW dziedziczy tradycje:

- 18 Regimentu Pieszego Koronnego z okresu Powstania Kościuszkowskiego;

- 18 Pułku Piechoty z okresu Księstwa Warszawskiego;

- 18 Pułku Piechoty z okresu Powstania Listopadowego;

- 18 Pułku Piechoty z okresu II Rzeczypospolitej;

- 18 Pułku Piechoty 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty LWP

Od 1991 r. żolnierz 18 bpd w ramach wyrożnienia dostawali odznaki pamiątkowe w formie krzyża wzorowane na odznace brygadowej.

alt alt alt
Odznaka brązowa                                 Odznaka srebrna                                    Odznaka zlota

W ramach modernizacji sprzętu w 1992 r. jednostka została wyposażona w nowe samochody osobowo-terenowe TARPAN oraz karabinki 5,45 mm TANTAL

 

alt

5,45 mm karabinek wz. 88 Tantal

W 1994 r. w czasie Cwiczenia taktycznego na poligonie w Żaganiu żołnierze batalionu jako pierwsi w 6 BDSz wykonali skok bojowy z wysokości 500 metrów.

 

W 1994 roku batalion otrzymał nowy sztandar ufundowany przez Radę Miasta Bielsko-Biała, a w rok później przyjął wyróżniającą nazwę Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy. Batalion był wielokrotnie wyróżniany za działalność szkoleniową między innymi medalem Ministra Obrony Narodowej „ Za osiągnięcia w służbie wojskowej”. W 1996 roku batalion uzyskał tytuł przodującej jednostki w grupie pododdziałów desantowo-szturmowych Krakowskiego Okręgu Wojskowego.

 

alt alt
Sztandar 18 bpd

alt alt

Akt ufundowania sztandaru Akt nadania sztandaru

Na mocy uzyskanego certyfikatu jednostka została wydzielona w skład Sił Odwodu Strategicznego SFOR, gdzie realizowała zadania od stycznia 1998 r. do lipca 1999 r.

 

Od 12 marca 1999 roku 18 Bielski Batalion Desantowo – Szturmowy wszedł w skład Sił Natychmiastowego Reagowania NATO, w ramach których uczestniczył między innymi w ćwiczeniach w Niemczech, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Bośni i Hercegowinie, Norwegii czy Ukrainie.

Realizując polską politykę bezpieczeństwa zgodną z prawem międzynarodowym, a w szczególności z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych, w następstwie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r., na wniosek Rady Ministrów, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał postanowienie z dnia 18 czerwca 1999 r. o użyciu Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych KFOR w Kosowie. 18 Bielski Batalion, Desantowo – Szturmowy został wyznaczony do realizacji zadań w składzie międzynarodowych sił stabilizujących KFOR w Kosowie gdzie wykonywał zadania od czerwca 1999 r. do lipca 2000 r.

 

W okresie od stycznia do sierpnia 2004r. batalion wykonywał zadania w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku w ramach Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Od 2005 roku 18 bbdsz jest jednostką w pełni zawodową, jako pierwsza w Wojsku Polskim, posiadającą na wyposażeniu najnowszej generacji uzbrojenie i wyposażenie, jak chociażby pojazdy typu HMMWV czy też przeciwpancerne pociski kierowane typu SPIKE.alt alt

alt

alt
Wyrzutnia PPK SPIKE


W marcu 2007 r żołnierze 18 bbdsz wykonywali obowiązki w ramach 1 zmiany Polskiego kontyngentu Wojskowego W Islamskiej Republice Afganistanu, w roku 2008 wspierali żołnierzy 12 Dywizji Zmechanizowanej w ramach 3 zmiany PKW Afganistan.

 

Ponownie Bielscy spadochroniarze pełnili służbę w Afganistanie w trakcie V zmiany Polskiego kontyngentu Wojskowego Islamskiej Republice Afganistan.


Od 1 lipca 2010 r. 6 BDSz powróciła do starej nazwy  jako 6 Brygada Powietrznodesantowa, a Nasz batalion zmienił nazwe na 18 batalion powietrznodesantowy. 

Za całokształt działalności służbowej 18 bpd był wielokrotnie wyróżniany między innymi:


- 1998 r. jednostka wyróżniona została przez Dowódcę Wojsk Lądowych „ZNAKIEM HONOROWYM WOJSK LĄDOWYCH” - za wzorowe wyniki w szkoleniu.

-   1999 r. jednostka wyróżniona została przez Prezesa Rady Ministrów RP „ZNAKIEM HONOROWYM SIŁ ZBROJNYCH RP” - za osiągnięcie najlepszych wyników w realizacji zadań w 1999 r.

-   2000 r. jednostka wyróżniona została przez Ministra Obrony Narodowej „ZNAKIEM HONOROWYM SIŁ ZBROJNYCH RP” – za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań w czasie misji pokojowej NATO w Kosowie w ramach Sił KFOR.

-   2000 r. Biskup Polowy WP przyznał jednostce Dyplomem „BENEMERENTI" Ordynariatu Wojska Polskiego.

-   2001 r. jednostka wyróżniona została przez Dowódcę 2 Korpusu Zmechanizowanego tytułem „PRZODUJĄCEJ” w grupie pododdziałów desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznych i lotniczych - za bardzo dobre wyniki w działalności szkoleniowo-wychowawczej i techniczno-gospodarczej w 2001 r. i zajęcie czołowego miejsca w ramach współzawodnictwa na szczeblu 2 Korpusu Zmechanizowanego.

- 2005 r. jednostka wyróżniona została przez Ministra Obrony Narodowej „ZNAKIEM HONOROWYM SIŁ ZBROJNYCH RP” – za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku.

-   2011 r. 1 kompania szturmowa otrzymała proporzec honorowy -  przodujący pododdział wojsk lądowych. alt alt

 

Zmieniony: poniedziałek, 07 października 2013 11:10
 

bottom