top
logo


Home Historia Patron Jednostki
Patron Jednostki PDF Drukuj Email
środa, 04 sierpnia 2010 16:43

 

Kpt. Ignacy GAZUREK urodził się w dniu 16 marca 1907 roku w Istebnej, koło Cieszyna. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w 5 - letnim Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie, uzyskując absolutorium w 1927 roku. Od najmłodszych lat wykazywał duże zainteresowanie sprawami wojska i obronności. Był aktywnym członkiem Związku Strzeleckiego, w którym pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji.

alt

W 1930 roku wstąpił do Szkoły Podchorążych przy 20 pp w Krakowie, którą ukończył uzyskując awans na podporucznika Wojska Polskiego (1.01.1933r.). Służył w 20 pułku piechoty Ziemi Krakowskiej. Pełnił także funkcję zastępcy dowódcy Kompanii Obywatelskiej w rodzinnej Istebnej.
W okresie wojny obronnej z Niemcami, we wrześniu 1939 roku, dowodził plutonem 45 pułku piechoty. Klęska nie załamała go psychicznie. Postanowił nadal walczyć z najeźdźcą. W styczniu 1940 roku dotarł do Francji, gdzie wstąpił w szeregi Armii Polskiej. Objął stanowisko dowódcy kompanii w 10 pułku piechoty. Po upadku Francji, przedostał się w czerwcu 1940 roku, do Wielkiej Brytanii. Tutaj został przydzielony do 4 Kadrowej Brygady Strzelców, dowodzonej przez ówczesnego płk dypl. Stanisława F. SOSABOWSKIEGO. W roku następnym, Brygada ta została przeformowana w 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową.
W latach 1941 - 1943, ukończył kilka kursów specjalistycznych, które miały go przygotować do pełnienia nowych obowiązków, w tym przede wszystkim kurs spadochronowy w Ośrodku Szkolenia w Ringway, koło Manchesteru. Po powrocie do Brygady, otrzymał awans na stopień kapitana (1.03.1943r.) i objął dowództwo 9 kompanii w 3 batalionie spadochronowym.

alt

We wrześniu 1944 roku, kpt. Ignacy GAZUREK, wziął udział w Operacji p.k. "MARKET GARDEN" w Holandii. Zrzucony pod Driel, w dniu 21 września, zdołał wraz z częścią swojej kompanii, przeprawić się na północny brzeg Renu. Pod huraganowym ogniem niemieckim, polscy spadochroniarze wspierali tam żołnierzy 1 Brytyjskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej, którzy resztkami sił odpierali ataki nieprzyjaciela. Poległ w dniu 24 września, trafiony pociskiem niemieckiego snajpera, podczas ciężkich walk toczonych na ulicach m. Oosterbeek. Został pochowany w tej miejscowości, gdzie do dzisiaj na Cmentarzu Wojskowym znajduje się jego mogiła (kwatera 25 - B - 5).


alt

Grób Naszego Patrona kpt. Ignacego GAZURKA na cmentarzu w Oosterbeek

alt
Bielscy spadochroniarze na grobie patrona 18 bbpd,
st. szer. Dariusz KUBECZEK oraz st. szer. Wojciecg BARTCZAK.

alt

Przyjaciele Naszej jednostki - Grupa Rekonstrukcji Historycznej " TOBIE OJCZYZNO "


 

 

bottom