top
logo


Home Nasze Misje
News
Nasze Misje PDF Drukuj Email
wtorek, 12 sierpnia 2008 09:26


W SŁUŻBIE POKOJU


Od 1973 r. żołnierze 18 bdsz biorą udział w operacjach pokojowych pod błękitną flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych, kiedy to pierwsi z nich zostali skierowanie do służby w Egipcie, a następnie na Wzgórzach Golan, w Libanie i Kambodży.

 

Druga połowa lat 90-tych to udział w operacjach pod egidą NATO na Bałkanach. Na początku 1996 r. stuosobowa grupa żołnierzy batalionu wchodzi w skład PKW w Bośni - Hercegowinie w ramach brygady nordycko-polskiej sił SFOR.


Od stycznia 1998 r. do lipca 1999 r. 18 bdsz stanowił Odwód Strategiczny Dowódcy sił SFOR. W tym czasie batalion uczestniczył w międzynarodowych ćwiczeniach:

 • "DYNAMIC RESPONSE 98" - przeprowadzone na terenie Bośni - Hercegowiny na przełomie marzec/kwiecień 1998 r.;

   

 • "ADVENTURE EXCHANGE 99" - przeprowadzone na terenie Włoch w marcu 1999 r.;

   

 

W okresie od 26.06.1999 r. do 18.07.2000 r. utworzona na bazie 18 bdsz Polska Jednostka Wojskowa sił KFOR realizowała zadania w misji pokojowej w Kosowie w południowej części sektora amerykańskiego do których należało:

 • Monitorowanie, weryfikowanie i wspieranie wprowadzania w życie porozumienia celem stworzenia warunków bezpieczeństwa dla społeczności w Kosowie;
 • Udzielanie pomocy i wsparcia podczas dostarczania pomocy przez organizacje humanitarne;
 • Wspieranie tworzenia podstawowego prawa i porządku publicznego.

 

 

Od września 2000 r. do października 2002 r. batalion wchodził w skład Sił Natychmiastowego Reagowania NATO. W tym czasie uczestniczył między innymi w następujących ćwiczeniach międzynarodowych tych Sił:


 

 • "ADVENTURE EXPRES 00" - przeprowadzone na terenie Niemiec na przełomie listopad/grudzień 2000 r.;
 • "ADVENTURE EXCHANGE 01" - przeprowadzone na terenie Turcji w październiku 2001 r.;
 • "STRONG RESOLVE 02" - przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2002 r. w Norwegii;
 • "COOPERATIVE ADVENTURE EXCHANGE 02" - przeprowadzone na terenie Ukrainy w październiku 2002 r.

 

W okresie od 05 stycznia 2004 do 03 sierpnia 2004 roku wydzielone siły batalionu (320 żołnierzy) wzięły udział w operacji "IRAQI FREEDOM" w składzie II zmiany PKW tworząc 1 Grupę Bojową stacjonującą w m. AL.-HILLAH (Prowincja BABIL).

 

 

W czasie misji stabilizacyjnej w Afganistanie 18 batalion desantowo-szturmowy wchodził w skład Polskiej Grupy Bojowej działającej w prowincji Ghazni. Głównym zadaniem żołnierzy polskiego batalionu było utrzymanie stabilności w swojej strefie działań. Realizowano to, przez codzienne patrolowanie wyznaczonych rejonów, obserwacje określonych odcinków szlaków komunikacyjnych i współpracę z instytucjami rządu Republiki Afganistanu, armią afgańską oraz ludnością cywilną. Ważnym elementem polskiej działalności na terenie Afganistanu był duży wkład w niesienie pomocy humanitarnej.

 

 

bottom