top
logo


Home
OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA PDF Drukuj Email
wtorek, 27 maja 2014 10:24

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, Straży Pożarnej, Policji, Młodzieżowej Rady Miasta, a także poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, Harcerzy ZHP i ZHR oraz stowarzyszeń i szkół. 18 batalion reprezentował zastępca Dowódcy – mjr Sławomir KOŻUCH. Po okolicznościowych wystąpieniach złożono kwiaty przy pomniku Konfederatów Barskich. Uroczystość zakończyła się przemarszem ulicami Bielska do Katedry p.w. św. Mikołaja gdzie odprawiono mszę w intencji Ojczyzny.

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Stanowiła próbę radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw. Dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz zlikwidowała wolną elekcję.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Anita SKOWRON

 

bottom