top
logo


Home
ROZPOZNAĆ PRZECIWNIKA PDF Drukuj Email
wtorek, 11 lutego 2014 10:17

W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 osób w tym 11 podchorążych z wrocławskiej Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych, z sekcji działań wysokogórskich. Rozpoznanie to jedna z kluczowych specjalności we współczesnych armiach całego świata. Działanie zwiadowców polega głównie na zdobywaniu informacji dotyczących zamiarów i możliwości prowadzenia działań przez aktualnego lub potencjalnego przeciwnika. Dla rozpoznania istotne jest wszystko to, co może pomóc w lepszym poznaniu nieprzyjaznych struktur przeciwko, którym będą lub są prowadzone działania zbrojne. Pozyskiwane dane mogą więc dotyczyć obszaru prowadzenia operacji, warunków terenowych i hydrometeorologicznych oraz obiektów o znaczeniu strategicznym. Po pozyskaniu danych, są one przetwarzane w informacje i wiadomości rozpoznawcze, a następnie rozpowszechniane do zainteresowanych odbiorców. Wszyscy żołnierze, którzy wzięli udział w szkoleniu to doskonali specjaliści, posiadający umiejętności przetrwania w trudnych warunkach. Podczas dwutygodniowego szkolenia, korzystając z doświadczenia instruktorów, zdobywali i utrwalali wiedzę na temat zdolności przetrwania, sprawnego przemieszczania się oraz działania w górach w warunkach zimowych. Doskonalono również techniki linowe wykorzystywane do pokonywania przeszkód terenowych. Dodatkowo w godzinach wieczornych zwiadowcy zostali przeszkoleni z tematyki SERE, którego nazwa powstała od pierwszych liter angielskojęzycznych słów: Surviwal – przetrwanie w ekstremalnym środowisku Evasion – unikanie i przeciwdziałanie przechwyceniu Resistance – przeciwdziałanie wykorzystaniu w przypadku schwytania Escape lub Extraction – ucieczka z zamiarem połączenia z siłami własnymi. We współczesnych konfliktach zbrojnych szkolenie to jest niezwykle istotne, ponieważ personel wojskowy jest najbardziej narażony na schwytanie oraz przetrzymywanie i wykorzystanie przez przeciwnika. Dlatego właśnie, w celu złagodzenia skutków przebywania w izolacji, każdy z żołnierzy powinien przejść kurs SERE przynajmniej na poziomie „A” czyli podstawowym. W czasie pobytu w 18 batalionie wszyscy o specjalności zwiadowca – ratownik uczestniczyli w zajęciach z zakresu zaopatrywania urazów mogących powstać w trakcie prowadzenia działań w górach. Kapitan Maciej Goc – dowódca szkolenia –ocenił je jako niezbędne w działalności plutonów o podobnym przeznaczeniu i zapewnił, że „zgrupowanie na stałe wpisze się w plan ćwiczeń pododdziałów i będzie realizowanie co rok”.


Tekst: ppor. Anita SKOWRON
Zdjęcia: ppor. Tymoteusz MATYJA

 

  

 

 

bottom