top
logo


Home
NOWY DOWÓDCA PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 czerwca 2013 09:54

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się na placu apelowym w obecności dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej pułkownika Adama Joksy oraz władz miasta i powiatu bielskiego. Dowódca brygady wspomniał w swoim przemówieniu o tym, że 18 batalion od ponad 50 lat jest przodującą jednostką bordowych beretów, która szczególnie wyróżniła się w trakcie służby pełnionej w misjach pokojowych stabilizacyjnych. Pułkownik Joks podziękował dotychczasowemu dowódcy -podpułkownikowi Mieczysławowi Bieńkowi  oraz przypomniał, że pod jego dowództwem pododdziały 1 i 2 kompani szturmowej otrzymały miano najlepszych w Wojskach Lądowych. Ponad to 3 kompania szturmowa za ćwiczenie z amerykańską 173 Brygadą Spadochronową otrzymała tytuł "Bohaterów Hohenfels", a żołnierze batalionu w ramach XI zmiany PKW Afganistan zostali wyróżnieni przez Ministra Obrony Narodowej jako najlepszy Związek Taktyczny.

Obejmujący obowiązki dowódcy - podpułkownik Ryszard Burczy jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1991 roku. W czasie służby przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia i posiada duże doświadczenie zawodowe, które zdobywał na kolejnych stanowiskach służbowych. Na pytanie „Jakie wyzwania stoją przed nim?”, odpowiedział: „… typowo szkoleniowe. Cały maj to szkolenie poligonowe, a w listopadzie czeka nas certyfikacja batalionu, czyli sprawdzenie przez szczebel nadrzędny zdolności bojowej do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem. […]Dla mnie, osoby spoza Bielska, będzie to wyzwanie organizacyjne”.  Nowy dowódca zapewnił, że znajomość batalionu nie jest mu obca oraz, że dokona starań aby 18 batalion był jednostką elitarną nie tylko w 6 Brygadzie, ale również w Wojskach Lądowych.

Tekst: ppor. Anita SKOWRON

Zdjęcia: st.szer. Mariusz KAŁUŻNY 

bottom