top
logo


Home Kto jest Kim
Kto jest Kim PDF Drukuj Email
piątek, 22 lutego 2013 11:12

 

Dowódca 18 bpdPodpułkownik Ryszard BURCZY

 

Ppłk Ryszard BURCZY jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w 1991 roku. Od początku zawodowej służby wojskowej do chwili obecnej, nieprzerwanie żołnierz 6 Brygady. Po ukończeniu WSOWZ rozpoczął zawodową służbę wojskową jako dowódca plutonu w 6 Brygadzie Desantowo – Szturmowej. W 1994 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii szturmowej w 10bdsz, którą dowodził do 2000 roku. W tym czasie ukończył kurs kwalifikacyjny na instruktora spadochronowego oraz kurs języka angielskiego III stopnia.  Od 2000 roku zajmuje szereg stanowisk w Dowództwie 6BDSz: oficera sekcji rozpoznawczej, oficera sekcji operacyjnej oraz szefa Naziemnej Komórki Łącznikowej. W 2003 roku podwyższa swoje kwalifikacje na Wojskowym Kursie Specjalistycznym dla Oficerów Dowództw i Sztabów. W latach 2008/2009 jest słuchaczem Podyplomowych Studiów Operacyjno – Taktycznych w Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu których, zostaje wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu w 6 batalionie dowodzenia 6 Brygady Powietrznodesantowej. W listopadzie 2011 roku zostaje wyznaczony na stanowisko szefa sekcji operacyjnej w Dowództwie 6BPD. Z dniem 06 maja 2013 r. rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych został wyznaczony na stanowisko dowódcy 18bpd w Bielsku - Białej. Dotychczas trzykrotnie pełnił służbę poza granicami kraju w siłach: PKW KFOR (I zmiana), PKW IRAQ (II zmiana) oraz PKW Afganistan (XI zmiana). Jest również absolwentem Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku politologia w zakresie administracja publiczna.

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Dowódcy / Szef Sztabu


Major Sławomir KOŻUCH


Mjr Sławomir Kożuch urodził się 28 marca 1975 r. w Wodzisławiu Śląskim. W 1995 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki, którą ukończył z czołową lokatą za co został wyróżniony Srebrnym Pierścieniem Uczelni.  Pierwsze stanowisko służbowe objął w 1999 r. w 18 batalionie powietrznodesantowym na stanowisku dowódcy plutonu. W 2003 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3 kompanii szturmowej w 18 batalionie, a w 2004 r. rozkazem Ministra Obrony Narodowej mianowany na stopień kapitana. Mjr Sławomir Kożuch jako dowódca kompanii bojowej w 2004 r. wziął udział w II zmianie PKW Irak za co został wyróżniony Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju oraz odznaczeniem „Gwiazda Iraku”. W 2009 r. również jako dowódca kompanii bojowej wziął udział w V zmianie PKW Afganistan za co został wyróżniony odznaczeniem „Gwiazda Afganistanu”. W roku 2010 mjr Sławomir Kożuch objął stanowisko szefa sztabu 18 batalionu powietrznodesantowego i tego samego roku został odznaczony Brązowym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny. Aktualnie pełni obowiązki zastępcy dowódcy i szefa sztabu 18 batalionu powietrznodesantowego. Mjr Sławomir Kożuch ukończył studia cywilne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie o specjalności pedagogika - wychowanie obronne oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Do największych sukcesów zawodowych mjr Sławomir Kożuch zalicza fakt, że nigdy nie stracił żadnego żołnierza w działaniach bojowych, do sukcesów osobistych natomiast to, że jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.


 

 

 

 

 

 

 

POMOCNIK DOWÓDCY DO SPRAW PODOFICERÓW

st.chor. Robert TOBOŁA

tel: 261 123 471


PSYCHOLOG-KONSULTANT DOWÓDCY DS. PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ
mgr Agnieszka ZIELIŃSKA

przyjmuje w godz. 7.30-15.30 (pn-pt)

tel: 261 123 380


OFICER PRASOWY

ppor. Anita SKOWRON

tel: 261 123 230


 

 

 

 

 

bottom